آسمونی : ارز

اخبار سیاسی

اجازه نخواهیم داد دشمن ما را به زانو درآورد/ایران در کنوانسیون خزر امتیازات خاصی گرفت/قیمت سامانه نیما پایین‌تر خواهد آمد

طاهره رضایی
به گزارش آسمونی:رئیس جمهور گفت:قیمت ارز حتماً از قیمتی که امروز در سامانه نیما هست،