آسمونی تگ : شرکت

آداب، رسوم، فرهنگ

جمعه سیاه یا بلک فرایدی (Black Friday) + چرا خرید در این روز مهم است ؟

لیلا شاهپوری
آسمونی : جمعه سیاه (Black Friday) یا حراج جمعه در آمریکا روز بعد از روز