آسمونی تگ : هواپیمایی

سازمان ها و شرکت ها

شرکت هواپیمایی هما (هواپیمایی ملی ایران)

ندا رحیمی
ایران ایر شرکت هواپیمایی حامل پرچم ایران با نام رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است