آسمونی تگ : مدیترانه

عکس روز

تصاویر دیدنی 18 بهمن 95

آسمونی
نجات مهاجران غیر قانونی در دریای مدیترانه توسط گاردساحلی در سواحل لیبی و رفتار سرشار