آسمونی تگ : فرحناز منافی ظاهر

برنامه های تلویزیونی و مستند

نگاهی به ق مثل قلقلک ، مرحوم حسین محب اهری

ندا رحیمی
ق مثل قلقلک عنوان مجموعه‌ای تلویزیونی به نویسندگی و کارگردانی و اجرای حسین محب‌اهری است.