آسمونی تگ : شورای شهر

اخبار سیاسی

اطلاعاتی درباره‌ی کاندیداهای شهرداری تهران

طاهره رضایی
به گزارش آسمونی:تنها یک روز پس از آنکه محمدعلی افشانی، شهردار بازنشسته تهران اعلام کرد
اخبار اجتماعی

فهرست کاندیداهای شهرداری تهران اعلام شد

طاهره رضایی
به گزارش آسمونی:سخنگوی شورای شهر تهران امروز فهرست اسامی کاندیدا‌های شهرداری تهران را اعلام کرد.