آسمونی تگ : دستور

اخبار حوادث

دستور دادستانی برای تخلیه پاساژ کویتی‌ها و ساختمان شمالی پلاسکو

آسمونی
به گزارش آسمونی: دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم تخلیه پاساژ کویتی‌ها و ساختمان شمالی