آسمونی تگ : دادگاه

اخبار سیاسی

دومین جلسه دادگاه مشایی؛ از پرسش و پاسخ قاضی و متهم تا تلاش‌ها برای برهم زدن نظم جلسه

طاهره رضایی
به گزارش آسمونی:دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق در حالی برگزارشد که مشایی ادعاهای بی