آسمونی تگ : جشن

مناسبت های روز

19 فروردین ، جشن فروردینگان ،نیایش برای روان پاکان درگذشته

طاهره رضایی
فَروَردینگان یا فرودُگ یکی از جشن‌های ماهانهٔ زرتشتی است. روز برگزاری این جشن نوزدهم فروردین‌ماه است. فروردینگان جشنی است برای یادبود درگذشتگان