آسمونی تگ : اورشلیم

اطلاعات شهری

قدیمی ترین کشور جهان کجاست؟

آسمونی
در سطح دنيا کشوهایی وجود دارند كه از قدمت و گذشته بسيار دوري برخوردار هستند.