اطلاعات فوتبالی

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2018/2019

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است .

به گزارش آسمونی ، برنامه بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس ، یعنی منچستر یونایتد ، منچستر سیتی ، لیورپول ، آرسنال ، تاتنهام و چلسی مشخص شده و این تیم ها طی سی و هشت هفته برای قهرمانی در لیگ جزیره ، با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت . باید دید کدام تیم ها راهی لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد و کدام یک به لیگ اروپا خواهند رفت .

طبق قرعه کشی های انجام شده بازی های تیم های معرفی شده در بالا در لیگ برتر انگلیس به صورت زیر خواهد بود .


هفته اول 

منچستر یونایتد 2 – 1 لسترسیتی

نیوکاسل 1 – 2 تاتنهام

هادرسفیلد 0 – 3 چلسی

لیورپول 4 – 0 وستهام

آرسنال 0 – 2 منچستر سیتی

هفته دوم 

برایتون 3 – 2 منچستر یونایتد

تاتنهام 3 – 1 فولام

چلسی 3 – 2 آرسنال 

کریستال پالاس 0 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 6 – 1 هادرسفیلد

هفته سوم

منچستر یونایتد 0 – 3 تاتنهام

نیوکاسل 1 – 2 چلسی

آرسنال 3 – 1 وستهام

لیورپول 1 – 0 برایتون

ولورهمپتون 1 – 1 منچسترسیتی

هفته چهارم

برنلی 0 – 2 منچستر یونایتد

واتفورد 2 – 1 تاتنهام

چلسی 2 – 0 بورنموث

کاردیف 2 – 3 آرسنال

لسترسیتی 1 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 2 – 1 نیوکاسل

هفته پنجم

واتفورد 1 – 2 منچستر یونایتد

تاتنهام 1 – 2 لیورپول

چلسی 4 – 1 کاردیف

نیوکاسل 1 – 2 آرسنال

منچسترسیتی 3 – 0 فولام

هفته ششم

منچستر یونایتد 1 – 1 ولورهمپتون

برایتون 1 – 2 تاتنهام

آرسنال 2 – 0 اورتون

وستهام 0 – 0 چلسی

لیورپول 3 – 0 ساوتهمپتون

کاردیف 0 – 5 منچسترسیتی

هفته هفتم

وستهام 3 – 1 منچستر یونایتد

هادرسفیلد 0 – 2 تاتنهام

چلسی 1 – 1 لیورپول

آرسنال 2 – 0 واتفورد

منچسترسیتی 2 – 0 برایتون

هفته هشتم

منچستر یونایتد 3 – 2 نیوکاسل

تاتنهام 1 – 0 کاردیف

ساوتهمپتون 0 – 3 چلسی

فولام 1 – 5 آرسنال

لیورپول 0 – 0 منچسترسیتی 

هفته نهم

چلسی 2 – 2 منچستر یونایتد 

وستهام 0 – 1 تاتنهام

آرسنال 3 – 1 لسترسیتی

هادرسفیلد 0 – 1 لیورپول

منچسترسیتی 5 – 0 برنلی

هفته دهم

منچستر یونایتد 2 – 1 اورتون

تاتنهام 0 – 1 منچسترسیتی

برنلی 0 – 4 چلسی

کریستال پالاس 2 – 2 آرسنال

لیورپول 4 – 1 کاردیف

هفته یازدهم

بورنموث 1 – 2 منچستر یونایتد

ولورهمپتون 2 – 3 تاتنهام

چلسی 3 – 1 کریستال پالاس

آرسنال 1 – 1 لیورپول 

منچسترسیتی 6 – 1 ساوتهمپتون

هفته دوازدهم

منچسترسیتی 3 – 1 منچستر یونایتد

کریستال پالاس 0 – 1 تاتنهام

چلسی 0 – 0 اورتون

آرسنال 1 – 1 ولورهمپتون

لیورپول 2 – 0 فولام

هفته سیزدهم

منچستر یونایتد 0 – 0 کریستال پالاس

تاتنهام 3 – 1 چلسی 

بورنموث 1 – 2 آرسنال

واتفورد 0 – 3 لیورپول

وستهام 0 – 4 منچسترسیتی

هفته چهاردهم

ساوتهمپتون 2 – 2 منچستر یونایتد

آرسنال 4 – 2 تاتنهام 

چلسی 2 – 0 فولام

لیورپول 1 – 0 اورتون 

منچسترسیتی 3 – 1 بورنموث

هفته پانزدهم

منچستر یونایتد 2 – 2 آرسنال 

تاتنهام 3 – 1 ساوتهمپتون

ولورهمپتون 2 – 1 چلسی

برنلی 1 – 3 لیورپول

واتفورد 1 – 2 منچسترسیتی

هفته شانزدهم

منچستریونایتد 4 – 0 فولام

لسترسیتی 0 – 2 تاتنهام

چلسی 2 – 0 منچسترسیتی 

آرسنال 1 – 0 هادرسفیلد

بورنموث 0 – 4 لیورپول

هفته هفدهم

لیورپول 3 – 1 منچستر یونایتد 

تاتنهام 1 – 0 برنلی

برایتون 1 – 2 چلسی

ساوتهمپتون 3 – 2 آرسنال

منچسترسیتی 3 – 1 اورتون

هفته هجدهم

کاردیف 1 – 5 منچستریونایتد

اورتون 2 – 6 تاتنهام

چلسی 0 – 1 لسترسیتی

آرسنال 3 – 1 برنلی

ولورهمپتون 0 – 2 لیورپول

منچسترسیتی 2 – 3 کریستال پالاس

هفته نوزدهم

منچستر یونایتد 3 – 1 هادرسفیلد

تاتنهام 5 – 0 بورنموث

واتفورد 1 – 2 چلسی

برایتون 1 – 1 آرسنال

لیورپول 4 – 0 نیوکاسل

لسترسیتی 2 – 1 منچسترسیتی

هفته بیستم

منچستریونایتد 4 – 1 بورنموث

تاتنهام 1 – 3 ولورهمپتون

کریستال پالاس 0 – 1 چلسی

لیورپول 5 – 1 آرسنال 

ساوتهمپتون 1 – 3 منچسترسیتی

هفته بیست و یکم

نیوکاسل 0 – 2 منچستر یونایتد

کاردیف 0 – 3 تاتنهام

چلسی 0 – 0 ساوتهمپتون

آرسنال 4 – 1 فولام

منچسترسیتی 2 – 1 لیورپول

هفته بیست و دوم

تاتنهام 0 – 1 منچسر یونایتد 

چلسی 2 – 1 نیوکاسل

وستهام 1-0 آرسنال

برایتون 0 – 1 لیورپول

منچسترسیتی 3 – 0 ولورهمپتون

هفته بیست و سوم

منچستر یونایتد 2 – 1 برایتون

فولام 1 – 2 تاتنهام

آرسنال 2 – 0 چلسی

لیورپول 4 – 3 کریستال پالاس

هادرسفیلد 0 – 3 منچسترسیتی

هفته بیست و چهارم

منچستر یونایتد 2 – 2 برنلی

تاتنهام 2 – 1 واتفورد

بورنموث 4 – 0 چلسی

آرسنال 2 – 1 کاردیف

لیورپول 1 – 1 لسترسیت

نیوکاسل 2 – 1 منچسترسیتی

هفته بیست و پنجم

لسترسیتی 0 – 1 منچستر یونایتد

تاتنهام 1 – 0 نیوکاسل

چلسی 5 – 0 هادرسفیلد

منچسترسیتی 3 – 1 آرسنال

وستهام 1 – 1 لیورپول

هفته بیست و ششم

فولام – منچستر یونایتد ( شنبه 20 بهمن )

تاتنهام – لسترسیتی ( یک شنبه 21 بهمن )

منچسترسیتی – چلسی ( یک شنبه 21 بهمن )

هادرسفیلد – آرسنال ( شنبه 20 بهمن )

لیوپول – بونموث ( شنبه 20 بهمن )

هفته بیست و هفتم

منچستر یونایتد – لیورپول ( شنبه 5 اسفند )

برنلی – تاتنهام ( شنبه 4 اسفند )

چلسی – برایتون ( شنبه 5 اسفند )

آرسنال – ساوتهمپتون ( شنبه 5 اسفند )

اورتون – منچسترسیتی ( شنبه 4 اسفند )

هفته بیست و هشتم

کریستال پالاس – منچستر یونایتد ( چهار شنبه 8 اسفند )

چلسی – تاتنهام ( چهار شنبه 8 اسفند )

آرسنال – بورنموث ( چهار شنبه 8 اسفند )

لیورپول – واتفورد ( چهار شنبه 8 اسفند )

منچسترسیتی – وستهام ( سه شنبه 7 اسفند )

هفته بیست و نهم

منچستر یونایتد – ساوتهمپتون

تاتنهام – آرسنال

فولام – چلسی

اورتون – لیورپول

بورنموث – منچسترسیتی

هفته سی ام

آرسنال – منچستر یونایتد

ساوتهمپتون – تاتنهام

چلسی – ولورهمپتون

لیورپول – برنلی

منچسترسیتی – واتفورد

هفته سی و یکم

منچستر یونایتد – منچسترسیتی

تاتنهام – کریستال پالاس

اورتون – چلسی

ولورهمپتون – آرسنال

فولام – لیورپول

هفته سی و دوم

منچستر یونایتد – واتفورد

لیورپول – تاتنهام

کاردیف – چلسی

آرسنال – نیوکاسل

فولام – منچسترسیتی

هفته سی و سوم

ولورهمپتون – منچستر یونایتد

تاتنهام – برایتون

چلسی – وستهام

اورتون – آرسنال

ساوتهمپتون – لیورپول

منچسترسیتی – کاردیف

هفته سی و چهارم

منچستر یونایتد – وستهام

تاتنهام – هادرسفیلد

لیورپول – چلسی

واتفورد – آرسنال

کریستال پالاس – منچسترسیتی

هفته سی و پنجم

اورتون – منچستر یونایتد

منچسترسیتی – تاتنهام

چلسی – برنلی

آرسنال – کریستال پالاس

کاردیف – لیورپول

هفته سی و ششم

منچستر یونایتد – چلسی

تاتنهام – وستهام

لسترسیتی – آرسنال

 لیورپول – هادرسفیلد

برنلی – منچسترسیتی

هفته سی و هفتم

هادرسفیلد – منچستر یونایتد

بورنموث – تاتنهام

چلسی – واتفورد

آرسنال – برایتون

نیوکاسل – لیورپول

منچسترسیتی – لسترسیتی

هفته سی و هشتم

منچستر یونایتد – کاردیف

تاتهام – اورتون

لسترسیتی – چلسی

برنلی – آرسنال

لیورپول – ولورهمپتون

برایتون – منچسترسیتی

 

تاریخ برگزاری بازی ها لیگ برتر انگلیس بروزرسانی خواهد شد …

اختصاصی آسمونی 

تازه های آسمونی

لیورپول 0 – 0 بایرن مونیخ ؛ تساوی باواریایی ها در برابر لک لک ها

شهاب نظری فر

مرحله یک شانزدهم پایانی لیگ قهرمانان اروپا

شهاب نظری فر

تاتنهام 3 – 0 دورتموند ؛ پیروزی پرگل شاگردان پوچتینو

شهاب نظری فر

منچستر یونایتد 0 – 2 پاری سن ژرمن ؛ درخشش امباپه در شب غیبت نیمار و کاوانی

شهاب نظری فر

منچسترسیتی 6 – 0 چلسی ؛ روبرو آماده باش !

کارلوس کی روش و فرگوسن، چگونه کریس رونالدو را کشف کردند؟

احمدرضا راجی

جدول لیگ برتر انگلیس – امتیازها، نتایج و برنامه بازی های 2018 – 2019

شهاب نظری فر

لیورپول 1 – 1 وستهام ؛ لک لک ها در مسیر طوفان

منچسترسیتی 3 – 1 آرسنال ؛ سایه به سایه ، به دنبال لیورپول

شهاب نظری فر

نظر شما چیست؟