حیوانات

حیوان خوش خنده کوئوکا

Quokka 2 حیوان خوش خنده کوئوکا

کوئوکا نام یک گروه از کیسه داران کوچک است که در استرالیا زندگی می کنند. این حیوانات همیشه لبخند بر لب دارد! کوئوکا ها جز حیواناتی هستند که از انسان نمی ترسند و به خاطر لبخند زیبایشان سوژه عکاسی شده اند. هرچند آنها از خانواده کانگرو ها محسوب می شوند ولی هیچ شباهتی به آنها ندارند و با سایزی اندازه یک گربه خانگی بیشتر وقت خود را در حال استراحت زیر سایه گیاهان سپری می کنند. آسمونی در این بخش به معرفی کوئوکا و زندگی کوئوکا می پردازد.

طبقه‌بندی علمی کوئوکا

 • فرمانرو: جانوران
 • شاخه: طنابداران
 • رده: پستانداران
 • فرورده: کیسه‌داران
 • راسته: کیسه‌داران علف‌خوار
 • تیره: درازپایان
 • زیرتیره: درازپاییان
 • سرده: Setonix
 • گونه: S. brachyurus
 • نام علمی: Setonix brachyurus

Quokka 3 حیوان خوش خنده کوئوکا

زندگی کوئوکا

کوئوکا (Setonix brachyurus) کیسه‌داری از تیره درازپایان است که تنها عضو سرده Setonix از این تیره به شمار می‌رود. این پستاندار جثه‌ای کوچک به اندازه یک گربه خانگی دارد و همچون دیگر اعضای تیره درازپایان، گیاه‌خوار و اغلب شب‌زی است.

توصیف ظاهری کوئوکا

کوئوکا دارای بدنی گرد و جمع است و پوست بدنش بلند، زبر، و فشرده. رنگ خز آن قهوه‌ای با نقطه‌های قرمز به دور گوش و گونه‌ها است. گوش‌ها به شکل عجیبی کوتاهند و دم قطور آن نیز به همچنین. وزن یک کوئوکای بالغ میان ۵–۲٫۷ کیلوگرم در نرها و ۴–۲٫۷ کیلوگرم است. دودیسی جنسی در جنس‌ها دیده نمی‌شود و نر و ماده همانند هم هستند.

Quokka 1 حیوان خوش خنده کوئوکا

گستره پراکندگی کوئوکا

کوئوکاها را می‌توان در جزایر کوچک نزدیک به کرانه استرالیای غربی، به ویژه جزیره روتنست در نزدیکی پرت یافت. گروه کوچکی از آن‌ها در ناحیه‌ای حفاظت‌شده تو پیپلز بی در کنار کانگوروهای خرگوشی گیلبرت زندگی می‌کند.

Quokka 4 حیوان خوش خنده کوئوکا

Quokka 5 حیوان خوش خنده کوئوکا

Quokka 6 حیوان خوش خنده کوئوکا

Quokka 7 حیوان خوش خنده کوئوکا

 

 

 

 

نظر شما چیست؟