منابع


منابع و مأخذ پورتال آسمونی:

پورتال آسمونی سایتی جامع در تمام زمینه ها می باشد و روزانه در تمام زمینه های عمومی و تخصصی اطلاع رسانی دارد.

پورتال آسمونی در بسیاری از زمینه های تخصصی با افراد متخصص در تولید محتوای اختصاصی همکاری می نماید.

همچنین اطلاعات موجود در پورتال آسمونی از منابع معتبر داخلی و خارجی شامل کتاب ها، مجلات، مقالات عمومی و تخصصی گرد آوری و ترجمه می گردد.

لازم به ذکر است پورتال آسمونی در زمینه اخبار داخلی و خارجی از منابع معتبر استفاده می کند و نام و لینک منبع در پایان اخبار درج می گردد.

0/5 ( 0 نظر )