تصاویری از رعد و برق های زیبا و حیرت آور

تصاویری از رعد و برق های زیبا و حیرت آور

این پدیده یک تخلیه ی الکتریکی شدید و بسیار سریع در هواست و همین تخلیه الکتریکی است که نور و صدا تولید میکند ؛ در هنگام رعد و برق ، برق در جریانات هوایی بالا و پایین قوی داخل ابرهایی موسوم به کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد ؛

در این شرایط قطرات آب ، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند ، دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد.در این بخش از پورتال آسمونی تصاویری زیبا و حیرت آور از رعد و برق ها را برای شما قرار داده ایم.

thunder-and-lightning-photos

thunder-and-lightning-photos(21)

thunder-and-lightning-photos(20)

thunder-and-lightning-photos(19)

thunder-and-lightning-photos(18)

thunder-and-lightning-photos(16)

thunder-and-lightning-photos(15)

thunder-and-lightning-photos(14)

thunder-and-lightning-photos(13)

thunder-and-lightning-photos(12)

thunder-and-lightning-photos(11)

thunder-and-lightning-photos(10)

thunder-and-lightning-photos(9)

thunder-and-lightning-photos(8)

thunder-and-lightning-photos(6)

thunder-and-lightning-photos(5)

thunder-and-lightning-photos(4)

thunder-and-lightning-photos(3)

thunder-and-lightning-photos(2)

thunder-and-lightning-photos(1)

نظرات 2


ثبت نظر درباره «تصاویری از رعد و برق های زیبا و حیرت آور»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید