مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی

مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی
مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی : 1- اصل و کپی سند مالکیت یا شناسنامه خودرو 2- اصل و کپی کارت شناسایی خودرو 3- اصل و کپی کارت شناسایی مالک 4- فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب 50/1194334 بانک ملت در وجه شرکت نفت

ثبت نظر درباره «مدارک مورد نیاز کارت سوخت المثنی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید