13 شهریور ، روز تعاون

13 شهریور ، روز تعاون

دین مبین اسلام نیز کمک به هم نوعان و همکاری در کارهای نیک را به مردم سفارش می کند. در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در امور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به همکاری نیازمندیم.

با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و یكدلی درجامعه، حاكم و ابتكارها و خلاقیت‏ها پدیدار می‏گردد و جامعه از آسیبِ دشمنان مصون می‏ماند. در جهان امروز، برای كسب توفیق در كلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همكاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت.

به منظور ایجاد این همكاری، در اصل44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل آن در 13 شهریور 1370، به تصویب مجلس رسید.

در این راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ 10 دی 1370 تشكیل گردید.

ایجاد و تأمین شرایط و امكانات كار برای همگان؛ پیشگیری از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص؛ جلوگیری از كارفرمای مطلق شدنِ دولت؛ پیشگیری از انحصار، احتكار و تورم؛ توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم و قرار دادن وسایل كار در اختیار افراد كاری و بیكار، از اهداف بخش تعاون می‏باشند.

ثبت نظر درباره «13 شهریور ، روز تعاون»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید