آموزش برش پارچه ها
آسمونی : برای برش هر پارچه ای لازم است كه راه پارچه به موازات خطوط طولی بدن قرار گیرد. اما در مواردی كه به واسطه طرح پارچه می خواهیم قسمتهایی مثل لكه بالای پیراهن را برعكس ببریم باید اطمینان داشته باشیم كه آن قسمت بعد از شستشو آب نمی رود و چنانچه پارچه آبرفت داشت پارچه را باید قبل از برش آب كشید. به طور كلی تمام پارچه هایی كه در بازار موجود می باشند در سه چیز مشتركند و آن داشتن راه و بی راه و اریب می باشد بجز چند مورد معمولاً پارچه ها در راه كش نمی آیند اما در بی راه كمی كشیده می شوند. و تمامی پارچه ها دراریب كاملاً كش می آیند راه پارچه كه همان طول پارچه می باشد خطوطی به موازات حاشیه و یا تركی پارچه را می گویند و نخ های تار كه دارای مقاومت بیشتری می باشند در آن تنیده می شوند. بی راه پارچه كه عرض پارچه می باشد بطور عمودی راه پارچه را قطع می كند و نخهایی با عنوان پود كه نسبت به تار دارای مقاومت كمتری می باشند در آن تنیده میشوند، كه البته پیدا كردن بی راه هر پارچه برای برش لباس بسیار ضروری می باشد. برای پیدا كردن بی راه پارچه ها آنها را به دو گروه تقسیم می كنیم، پارچه آهار دار و لخت برش اریب : برای برش اریب، پارچه باید كاملاً به طور صحیح روی میز پهن شده باشد. برای برش پارچه های آهاردار با تا زدن پارچه به نحوی كه دو حاشیه كاملاً روی هم قرار گیرد و پارچه دارای پیچ خوردگی نباشد به وسیله خطوط عمود یك سطح مستطیل و یا یك گونیای بزرگ خطی را كه در ابتدای پارچه به صورت دو لا روی هم قرار گرفته و بر حاشیه عمود می باشد بدست می آید. اما پیدا كردن بی راه در پارچه های لخت به دو صورت انجام می پذیرد در روش اول با زدن یك چرت در حاشیه پارچه می باشد روش دوم در پارچه هایی كه معمولاً جر نمی خورد كشیدن یك یا دو نخ از پود پارچه می باشد.كه با كشیدن آن خطی در پارچه می افتد . باید به خاطر داشته باشیم كه در این هر حالت اگربخواهیم پارچه را با قد بخصوص برش بزنیم اگر حاشیه در یك طرف جمع شده باشند از همان طرف اندازه می كنیم. پارچه هایی را كه خواب دارند مثل مخمل و جیر و بعضی از ساتنها و بعضی پارچه های پشمی، حتماً باید هنگام برش به یك طرف یعنی رو به پایین خواب پارچه الگوها را پهن كرد. در غیراین صورت وقتی لباس آماده شد تكه هایی که به راه درست بریده نشده به خاطر اینکه راه ها ی پارچه ها با هم همخوانی ندارند و سایه می اندازند به تیرگی می زند و پارچه های براق مات دیده می شوند. همینطور در پارچه های گل دار و طرح داری كه گل و طرح آن به یك طرف می باشد حتماً لازم است لباس طوری برش بخورد كه گلها و طرح پارچه به طرف بالا باشد. نكته مهمی كه باید در مورد پارچه های لخت به خاطر بسپاریم این است كه هنگامی كه راه پارچه برش خورده به صورت ریش ریش باشد لازم است برای پهن كردن پارچه بی راه آنرا پیدا كنیم. ما اكثر پارچه ها را بصورت دولا برش می زینم. اما در مواردی مثل مانتوهای سایز بالا برای اینكه مصرف پارچه پایین بیاید آنها را به صورت باز و یك لا برش می زنیم. برش قرینه : هنگامی كه پارچه بصورت باز بریده می شود لازم است برای قسمتهایی كه بصورت قرینه یا جفت نیاز داریم برای برش دوم الگو برگردانده شود تا تكه های لباس با هم قرینه و جفت گردند در غیر این صورت مثلاً دو آستین و دو قسمت پیش برای یك طرف بریده می شود.

ثبت نظر درباره «آموزش برش پارچه ها»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید