طنز مرد باس...

مرد باس جذبه داشته باشه...
با لبخندش قند تو دلت آب بشه ...

************************

مرد باس روزی 1 ساعت کنار خانمش بشینه، بگه:
خانمم! من آماده ام!
هرچی دلت میخواد غر بزن ...

************************

مرد باس هیجانی باشه و زندگیو
برا زنش یکنواخت نکنه ...

************************

مرد باس غیرتی باشه...
رو زنش غیرت داشته باشه
تا هر کی نگاه چپ بهش کرد استادش کنه

************************

مرد باس خودش بازوشو بگیره جلو بگه :
بفرما خانوم گاز بگیر تا کبود شه !!

************************

مرد باس واسه زنش لواشک
و آلوچه و پاستیل بخره!

************************

مرد باس همین که گفتی حوصلم 
سر رفته بگه حاضر شدی خبرم کن
موهاتم نریز بیرون ...

************************

مرد باس مرد باشه ...
با جَنَم باشه حرفش حرف باشه
حالا میخواد نیم کیلو باشه یا 120 کیلو

************************

مرد باس اَخمش دلتو بلرزونه ....

************************

مرد باس موهاش کوتاه باشه ...
پیرهن مردونه بپوشـه...
بُو ادکلنش همه جا رو بر داره

************************

مرد باس مرد باشه نه فقط یدک بکشه
اسم نر و نرونگیشو

************************

مرد باس خشن باشه دستشو بکوبه
رو میز داد بزنه بگه امشب من
ظرفا رو میشــــــــــــــــورم

************************

مرد باس ته ریش داشته باشه.....

************************

مرد باس چشاش سگ داشته باشه
نه اخلاقش که

************************

مرد باس خانومشو با "میم" مالکیت صدا بزنه

************************

مرد باس گریـه كردنم بلد باشه 

************************

مرد باس خریدار ناز زنش باشه ...

************************

مرد باس با وجود همه مردونگیش به عیالش
ابراز عشق و علاقه کنه اونم هر روز ...

************************

مرد باس قَد بلند باشه و چشم اَبرو مشکی
ته ریش هم داشته باشه ...

************************

مرد باس با وجود تمام غرورش مهربون باشه
با وجود تمام لج بازیهاش وفادار باشه ...

************************

مرد باس اَبروهای فابریک داشته باشه
زُمخت و کَت و کلفت ...

************************

مرد باس آشپزیش خوب باشه
هر چند وقت ی بار زنشو سورپرایز کنه...

************************

مرد باس هر شب برقای خونه رو قطع کنه,
تا خانمش بترسه بپره تو بغل آقــاش

************************

مرد باس روزی یه بار بیخود و بی جهت
عربده بزنه: عیال میخوامت ب مولــا

************************

مرد باس وقتی دستاشو میگیری چند لحظه یه بار
دستاتو فشار بده
که بفهمی حواسش بهت هست...

************************

مرد باس بغلش بوی آرامش بده نه هوس

************************

مرد باس خنده و شیطونیاش واسه زنش باشه،
اخمش واسه بقیه ...

************************

مرد باس فکر کنه یه زن تو دُنیاس
اونم خانومشه ...

************************

مرد باس وقتی میخواد با منزل بره بیرون
در ماشین رو واسه خانومش باز کنه
(مرد باس جنتلمن باشه! بعلــــه )

************************

مرد باس وقتی خانومش حسودی میکنه
بغلش کنه و بگه ....
من فقط مال تـــــــــــوام دیونه !

************************

مرد باس وقتی قهر میکنه، حداقل
حرف بزنه خو !!!

************************

مرد باس ترشی باز حرفه ای باشه و هیچ وقت
از خرید لواشک برا زنش دریغ نکنه !

************************

مرد باس حسادت بقیه ی زنارو نسبت
به زن خودش برانگیزه

به نظر شما مرد باس دیگه چطور باشه؟!   (:

نظرات 12


ثبت نظر درباره «طنز مرد باس...»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید