مجوز استخدام 3000 پرستار صادر شد

مجوز استخدام 3000 پرستار صادر شد
مجوز استخدام 3000 پرستار صادر شد - authorization of 3000 nurses hire was issued مجوز استخدام 3000 پرستار صادر شد - authorization of 3000 nurses hire was issued

به گزارش آسمونی : سازمان برنامه و بودجه با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای استخدام 3 هزار پرستار با اولویت نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در کادر درمان موافقت کرد.

ثبت نظر درباره «مجوز استخدام 3000 پرستار صادر شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید