وجود ازن ، هوای تهران را برای همه افراد ناسالم کرد

وجود ازن ، هوای تهران را برای همه افراد ناسالم کرد
وجود ازن ، هوای تهران را برای همه افراد ناسالم کرد - The presence of ozone made Tehran's air unhealthy for everyone وجود ازن ، هوای تهران را برای همه افراد ناسالم کرد - The presence of ozone made Tehran's air unhealthy for everyoneٌ

به گزارش آسمونی : کیفیت هوای 24 ساعت گذشته پایتخت منتهی به 8 صبح امروز با شاخص میانگین 154 در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار داشت. بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران آلاینده شاخص تهران طی 24 ساعت گذشته آلاینده ازن بود.

کیفیت هوای هم اکنون تهران نیز با شاخص میانگین 82 در شرایط قابل قبول است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا 50 هوا «پاک»، از 51 تا 100 هوا «قابل قبول(سالم) یا متوسط»، از 101 تا 150 هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از 151 تا 200 هوا «ناسالم برای همه گروه‌ها»، از 201 تا 300 هوا «بسیار ناسالم» و از 301 تا 500 شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

ثبت نظر درباره «وجود ازن ، هوای تهران را برای همه افراد ناسالم کرد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید