«نجفی» بازهم به 6.5 سال حبس محکوم شد

«نجفی» بازهم به 6.5 سال حبس محکوم شد
«نجفی» بازهم به 6.5 سال حبس محکوم شد - Najafi was again sentenced to 6.5 years in prison «نجفی» بازهم به 6.5 سال حبس محکوم شد - Najafi was again sentenced to 6.5 years in prison

به گزارش آسمونی : حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: در حکم موکلم که بتازگی صادر شده قتل عمد تشخیص داده شده و در نتیجه نجفی به 6 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

وی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران این حکم را صادر کرده است.

گودرزی گفت: به حکم دادگاه اعتراض خواهیم کرد چراکه این رأی بدون توجه به نظریه دیوان عالی کشور صادر شده است.

وی افزود: در صورت فرجام خواهی، پرونده دوباره به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

ثبت نظر درباره ««نجفی» بازهم به 6.5 سال حبس محکوم شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید