چرا دست به کنترل گری می زنیم؟!

چرا دست به کنترل گری می زنیم؟!

تعریف کنترل بیرونی: آنچه من انتخاب می کنم و انجام می دهم درست است و آنچه طرف مقابل یا فرد دیگر انجام می دهد نادرست است. در روابط زن و شوهری از کنترل بیرونی استفاده میکنند، مردان فکر می کنند می دانند که چه چیزی برای همسرشان بهتر است و زنان فکر می کنند که می دانند چه چیزی برای شوهرشان بهتر است. برخی رفتارهای کنترل گری که زندگی زناشویی را تخریب میکنند عبارتند از: انتقاد کردن دائم ازهمسر و ایراد گرفتن از رفتارهای او و حتی ندیده گرفتن رفتارهای مثبت غر زدن بصورت دائم تنبیه و مجازات برای رفتارهایی که از دید شما نادرست است سعی کنید بجای چنین رفتارهای مخربی از جایگزین درست آنها استفاده کنید سعی کنید: حمایت کردن همسر درکارهای درست و پررنگتر کردن آن دسته از کارها باشید گوش دادن به حرفهای طرف مقابل و راهنمایی دادن و دلگرمی دادن احترام گذاشتن متقابل به یکدیگر صحبت کردن و کنار آمدن در موردان زمانیکه یادگرفتید اینگونه رفتار کنید متوجه میشوید که فقط خودتان رامیتوانید کنترل کنید نه دیگران را   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «چرا دست به کنترل گری می زنیم؟!»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید