با چه افرادی نباید ازدواج کرد

با چه افرادی نباید ازدواج کرد

با چه افرادی نباید ازدواج کرد: فرد کنترل کننده و خیس و شکاک فرد ناامن و بدبین و بد دل فرد معتاد (به مواد مخدر رفیق بازی) فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده یا دوستیهای خیابانی فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید فرد دارای هر نوع اختلال شخصیتی و روانی است فردی که بخاطر شما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به آن کند که خودش را میکشد. کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد و یا دروغ های مهمی گفته باشد. فرد عصبی مزاج و پرخاشگر و بددهن و کسیکه دست بزن دارد با فردیکه با شما اختلاف فردی و اختلاف اعتقادی مذهبی دارد کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی هم ندارد کسیکه نمیتواند سالم زندگی کند و سعی به ترک عادات بد خود نمیکند کسیکه زیر بار مسئولیت نمیرود کسیکه مسئولیت خطاهای خود را پذیرا نیست کسیکه برای زندگی خود تلاش نمیکند و چشم انتظار از دیگران است کسیکه در ازدواج خود شکست خورده و هنوز در رابطه قدیم خود مانده و شما را دائما با فرد قبلی قیاس میکند.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «با چه افرادی نباید ازدواج کرد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید