افراد درونگرا برای ازدواج مناسبترند یا برونگرا؟

افراد درونگرا برای ازدواج مناسبترند یا برونگرا؟
افراد درونگرا برای ازدواج مناسبترند یا برونگرا-Are introverts more suitable for marriage or extroverts افراد درونگرا برای ازدواج مناسبترند یا برونگرا-Are introverts more suitable for marriage or extroverts درون گرا به افرادی میگویند که وقتی در مقابل جهان بیرون قرار می گيرند، منفعل هستند آنها معمولا آدم های تودار و ساکت و کم حرفی هستند حتی از هم صحبتی با دیگران کمتر لذت میبرن و خودشان را بروز نمی دهند، از احساسات و هیجان هایشان را فقط برای دوستان معدودی که دارند و خیلی صمیمی هستند بروز میدهند برای همین اگر یک فرد درونگرا را ببینند، با اینکه حس می كنيد، دارید آدم مودبی را تماشا می كنيد. اما در صورتی که او را نشناسید، فکر می كنيد با آدم بی اعتنایی و بی احساسی مواجه شده اید. این افراد تمایل به تنهایی، اشتغال به امور ذهنی و کتاب خواندن دارند، آنها افرادی مستقل و کمتر در جمع بودن را میپسندند. برونگراها افرادی هستند که در دنیای بیرون سیر می کنند. آنها دوست دارند که سرخوش، اجتماعی، رقابت جو و جمع پذیر هستند ابهام را تحمل نمی کنند. این افراد از طبیعت گردی، مهمانی رفتن خوشگذرانی و با بودن با دوستان خسته نمی شوند. این خصوصیت در زنان و مردان متاهل متفاوت است، یک زن برونگرا دوست دارد کنار همسرش بنشیند و صحبت کند و همسرش به حرفهای او گوش کند، به میهمانی و خرید بازار برود در حالی که مردی با این خصوصیت تمایل دارد به دنبال طبیعت گردی و اکتشاف باشد. همیشه بیاد داشته باشید برای یک ازدواج موفق تنها عاشق شدن و دوست داشتن کافی نیست بلکه همه عوامل در کنار هم تکمیل کننده و کمک کننده برای ازدواج هستند.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «افراد درونگرا برای ازدواج مناسبترند یا برونگرا؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید