آیا عشق به تنهایی می تواند تنها عامل تعیین کننده در ازدواج باشد؟

آیا عشق به تنهایی می تواند تنها عامل تعیین کننده در ازدواج باشد؟
آیا عشق به تنهایی می تواند تنها عامل تعیین کننده در ازدواج باشد-Can love alone be the sole determinant of marriage آیا عشق به تنهایی می تواند تنها عامل تعیین کننده در ازدواج باشد-Can love alone be the sole determinant of marriage خییییییرررر محبت و علاقه یکی از مهم ترین ارکان ازدواج است ولی کافی نیست ، زندگی بر اساس آن پایه ریزی می شود. شرایط و معیارهای دیگر بعد از این مرحله هستند. ازدواج در حقیقت نوعى مشارکت اجتماعى است که در آن، دو انسان باید از جهات گوناگون با یکدیگر تناسب عملى داشته باشند که از آن جمله، تناسب اعتقادى، مذهبی، اجتماعى، عقلانى، تحصیلى و حتی سطح مالی و اخلاق است. براى تشکیل یک خانواده، باید تناسب و شباهت بین دو انسان براى برآوردن تمامى نیازها در حد بالایى وجود داشته باشد. بنابراین، براى ازدواج باید به انسانى بیندیشیم که بتواند ما را در رفع نیازهایمان یاری کند و عشق می ‏تواند مکمل چنین ازدواجى باشد و نه تنها عامل تعیین‌کننده آن. با وجود اهمیت و تعالى عشق در زندگى، نیازهاى واقعى انسان نیز حقیقتى انکار ناپذیرند. بهتر است که براى ازدواج انسانى را انتخاب کنیم که در برآوردن نیازهاى مختلف، ما را یار، همراه و همسر باشد. ازدواجى که بدون توجه به نیازهاى گوناگون انسان، صورت پذیرد و تنها بخواهد عشق را تأمین نماید، بسیار زود شکست خواهد خورد. زیرا انسان موجودی تک بعدی نیست و در ازدواج باید به تمام ابعاد وجودیش توجه گردد. برخی از خانواده‏ ها معمولاً در آغاز با یکدیگر بسیار مهربان و با صفا و صمیمیت برخورد می‏نمایند، زیرا برای هم تازگی دارند و بر پایه و اساس عقل انتخاب نکرده و با گذشت زمان ممکن است در اخلاق و رفتار آنان تغییراتی ایجاد گردد، و کانون مقدّس وامن خانواده را دچار نگرانی بنماید. اگر ازدواج و انتخاب همسر به صورت عقلائی، و بطور صحیح صورت پذیرد، و حقوق زوجین مراعات گردد، و نیازهای روحی و جنسی به شکل صحیحی برآورده شود، گذشت زمان نه تنها تغییری درخانه و خانواده ایجاد نمی‏کند بلکه روز به روز بر شدّت علاقه و صفای آنان افزوده می‏شود. چه بسا بر عکس ممکن است در آغاز ناخوشی در زندگی وجود داشته باشد ولی در ادامه زندگی آرام و لذت بخش گردد. فقط در صورتی خوشبختی و آرامش ایجاد میگردد که حقوق طرفین رعایت گردد تا هر دو به آرامش برسند.   نوشته خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «آیا عشق به تنهایی می تواند تنها عامل تعیین کننده در ازدواج باشد؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید