سلیمانی به همراه ظریف در راه بازگشت به تهران است

سلیمانی به همراه ظریف در راه بازگشت به تهران است
سلیمانی به همراه ظریف در راه بازگشت به تهران است - Soleimani and Zarif are on their way back to Tehran سلیمانی به همراه ظریف در راه بازگشت به تهران است - Soleimani and Zarif are on their way back to Tehran

به گزارش آسمونی : با تلاش ها و پیگیری های وزارت امور خارجه و همکاری نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و در یک فرایند دیپلماتیک با همکاری دولت سوئیس، دکتر مسعود سلیمانی استاد دانشگاههای ایران که به اتهام واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی آمریکا بازداشت و بیش از یکسال در آمریکا زندانی بود آزاد شد و تا ساعات آینده وارد میهن خواهد شد.

در این روند همچنین با تصویب شورای عالی امنیت ملی و همکاری و موافقت نهادهای قضایی و امنیتی " ژیو وانگ " شهروند آمریکایی که به جرم جاسوسی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ایران بود با رافت اسلامی آزاد و تحویل مقامات سوئیسی برای بازگشت به آمریکا شد.

ثبت نظر درباره «سلیمانی به همراه ظریف در راه بازگشت به تهران است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید