افت 11 درصدی ارزش صادرات

افت 11 درصدی ارزش صادرات
افت 11 درصدی ارزش صادرات - 11 percent drop in export value افت 11 درصدی ارزش صادرات - 11 percent drop in export value

به گزارش آسمونی : در 7 ماهه سال 98، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت‌خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی بالغ بر 79 هزار و 422 هزار تن و به ارزش 24 هزار و 407 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 97، افزایشی 17.07 درصد در وزن و کاهش 11.32 درصد در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 3.7 درصد در وزن و کاهش 5.31 درصد در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 97 به ارقام 19 هزار و 805 هزار تن و 25 هزار و 173 میلیون دلار رسیده است.

جدول آمار تجارت خارجی هفت ماهه سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال 97

عنوان هفت ماه سال 98 هفت ماهه سال 97 درصد تغییرات
وزن (هزارتن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزارتن) ارزش (میلیون دلار) وزن دلار
واردات 19805 25173 19215 26586 3.07 5.31-
صادرات 79422 24407 67839 27522 17.07 11.32-

کشورهای عمده مقصد صادرات

طی 7 ماهه سال 98 بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 6 هزار و 100 میلیون دلار و سهم 24.99 درصد از کل ارزش صادرات، عراق با 5 هزار و 173 میلیون دلار و سهم 21.20 درصد، امارت متحده عربی با 2 هزار و 784 میلیون دلار و سهم 11.41 درصد، ترکیه با 2 هزار و 672 میلیون دلار و سهم 10.95 درصد، افغانستان با 1283 میلیون دلار و سهم 5.26 درصد از کل ارزش صورت گرفته است.

کشورهای عمده طرف معامله واردات

طی 7 ماهه سال جاری کشور چین با اختصاص رقمی بالغ بر 6399 میلیون دلار و سهمی در حدود 25.42 درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار دارد، همچنین کشورهای امارات متحده عربی با 4586 میلیون دلار و سهم 18.22 درصد، ترکیه با 3037 میلیون دلار و سهم 12.6 درصد، هند با 2335 میلیون دلار و سهم 9.28 درصد و آلمان با 1208 میلیون دلار و سهم 4.80 درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

ثبت نظر درباره «افت 11 درصدی ارزش صادرات»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید