روز اربعین در ایران و عراق همزمان شد

روز اربعین در ایران و عراق همزمان شد
روز اربعین در ایران و عراق همزمان شد - Arbaeen Day coincided in Iran and Iraq روز اربعین در ایران و عراق همزمان شد - Arbaeen Day coincided in Iran and Iraq

به گزارش آسمونی : رویت ماه صفر برای آیت الله سیستانی به اثبات رسیده است و فردا در عراق مثل ایران اول صفر است.

به این ترتیب روز اربعین در عراق مثل ایران روز شنبه 27 مهر مصادف با 20 صفر است.

ثبت نظر درباره «روز اربعین در ایران و عراق همزمان شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید