نرخ تورم 42.2 درصد شد
نرخ تورم 42.2 درصد شد - The inflation rate is 42.2% نرخ تورم 42.2 درصد شد - The inflation rate is 42.2%

به گزارش آسمونی : به نقل از مرکز آمار، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه 1398 به عدد 41,6 درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41.6 درصد بیشتر از مرداد 1397 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 6,4 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 56,6 و 35.2 درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مرداد 1398 به 0.6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب0.5- درصد و 1.2 درصد بوده است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 42,2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

ثبت نظر درباره «نرخ تورم 42.2 درصد شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید