درباره ناراحتی ها حرف بزنید

درباره ناراحتی ها حرف بزنید
درباره ناراحتی ها حرف بزنید - Talk about the inconvenience - آسمونی درباره ناراحتی ها حرف بزنید - Talk about the inconvenience - آسمونی

به نام یگانه عالم

هر رفتار و حرفی که از طرف مقابل منجر به ناراحتی ، ابهام و سؤال در ذهنتان می شود در موردش صحبت کنید.

اوایل از نظر احساسی جذاب و شیرین و خوشایند است چون در این مواقع بدن هورمونهایی ترشح می شود که باعث سرخوشی می شود و از آنجایی که این تغییرات شیمایی پایدار نیستند ملاکتان بر مبنای عقل و منطق باشد.

پسرها دیداری و دخترها شنیداری هستند.

ظاهر خوب و صدای خود هیچکدام ملاک بر خوب بودن اخلاقی آدمها نیست اینها ملاکی برای خوشبخت شدن و آرامش شما نیستند.

سعی کنید خیلی دیر یا خیلی زود نه نگویید.

حداقل دو جلسه حضوری همدیگر را از نزدیک ببینید و خانواده ها با هم رفت و آمد داشته باشند. فقط از روی عقل و منطق و تجربه افراد موفق تصمیم بگیرید.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «درباره ناراحتی ها حرف بزنید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید