53 درصد کودکان کار خارجی جمع‌آوری شده اوراق هویتی ندارند

53 درصد کودکان کار خارجی جمع‌آوری شده اوراق هویتی ندارند
53 درصد کودکان کار خارجی جمع‌آوری شده اوراق هویتی ندارند - 53 percent of foreign labor children have no identity papers 53 درصد کودکان کار خارجی جمع‌آوری شده اوراق هویتی ندارند - 53 percent of foreign labor children have no identity papers

به گزارش آسمونی: حبیب الله مسعودی فرید ضمن تشریح جزئیات طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: در تهران طی دو تا سه هفته گذشته حدود 230 کودک جمع‌آوری شدند که از این تعداد 53 درصد از اتباع بیگانه اوراق هویتی نداشتند.

وی با بیان اینکه سیاست ما امروز بحث رعایت حقوق کودک است، اظهار کرد: همچنین رویکرد ما باید دوستدار کودک باشد. بنابراین مراکز سازمان بهزیستی، شهرداری، مرکز فوریت‌های اجتماعی و … باید شرایط استانداردی داشته باشد. طی هفته گذشته نیز دو مرکز در اختیار این سازمان‌ها برای اجرای طرح قرار گرفته است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان که چندی پیش منتشر شد، 2.5 درصد از درآمد کودکان زباله گرد در اختیار آنها قرار می‌گیرد گفت: در مورد کودکان خیابانی نیز موضوع به همین شکل است و عزت این کودکان لگدمال می‌شود.

مسعودی فرید با اشاره به روند پذیرش و ساماندهی کودکان گفت: مرحله اول طرح مربوط به احراز هویت کودکان است تا در صورتیکه این کودکان بعد از خروج از مراکز بار دیگر در خیابان دیده شدند، نسبت به وضعیت گذشته آنها اطلاعات کافی داشته باشیم. همچنین در مرحله بعد این کودکان توسط کادر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر بعد از جذب این کودکان در خیابان و انتقال آنها به مرکز فوریت‌های اجتماعی شهرداری این اقدامات باید انجام بگیرد و سپس کودکان در صورتی که جزو اتباع بیگانه باشند به مرکز ویژه خود و در صورتی که کودکان ایرانی باشند به مرکز دیگری منتقل می‌شوند.

وی با بیان اینکه مدت زمان نگهداری این کودکان بین 7 تا 10 روز است و ظرف این مدت کودکان باید تعیین تکلیف شوند توضیح داد: بعد از این مرحله است که کودکان باید به مراکز بهزیستی منتقل شوند. در حال حاضر وضعیت ساماندهی کودکان بهتر شده و باید با همکاری هم کار را جلو ببریم تا آینده بهتری برای کودکان رقم بزنیم.

ثبت نظر درباره «53 درصد کودکان کار خارجی جمع‌آوری شده اوراق هویتی ندارند»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید