پیش شماره تلفن های ثابت زنجان

پیش شماره تلفن های ثابت زنجان
آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان زنجان به مرکزیت شهر زنجان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان زنجان جهت تماس بین شهری کد یکسان 024 اختصاص داده شد.

024

آب بر

024

آبي سفلي

024

آركوئين

024

آزادسفلي

024

آقچه قيا

024

آقكند

024

آمادگاه ميثم

024

ابهر

024

احمدكندي

024

اردجين

024

ارشت

024

ارمغانخانه

024

ارهان

024

الگزير

024

امين آباد

024

انذر

024

انگوران

024

اينچه رهبري

024

بزين

024

بلكه شير

024

بناب

024

بوئين

024

بوغداكندي

024

بيجقين /ورجوشان

024

پري

024

پيرزاغه

024

تسكين

024

تشوير

024

توپقره

024

توزلو

024

تهم

024

جرين

024

جوقين

024

چرگر

024

چسب /نكتو

024

چورزق طارم

024

چورزق معجزات

024

چوزك

024

حسام آباد

024

حصار

024

حصارمشمپا

024

حلب

024

حي

024

خدابنده /قيدار

024

خرمدره

024

خنداب

024

خيرآباد

024

درام

024

درسجين

024

دستجرده

024

دندي

024

دوتپه سفلي

024

ديزج آباد

024

رجعين

024

رحمت آباد/اسپاس

024

رزه بند

024

زرين آبادايجرود

024

زرين آبادخدابنده

024

زنجان

024

سانسيز/قلات

024

سايان

024

سجاس

024

سعيدآباد

024

سلطانيه

024

سنبل آباد

024

سوكهريز

024

سهرورد

024

سهرين

024

شريف آباد

024

شوير

024

شهرك /ايجرود

024

شهرك روي /اژدهاتو

024

شهرك صنعتي /زنجان

024

شيت

024

شيوه

024

صائين قلعه

024

عميدآباد

024

غلام ويس

024

قروه

024

قره بلاغ

024

قره بوته

024

قلتوق

024

قلعه حسينيه

024

قولي قصه

024

كاوند

024

كبودچشمه

024

كرسف

024

كهلا

024

گرماب

024

گل تپه

024

گلابرسفلي

024

گوزل دره

024

گوگجه قيا

024

گوندره

024

گوهر

024

گيلانكشه

024

گيلوان

024

لاچوان

024

مامالان /پرچم

024

ماه نشان

024

محمدآباد/بولاماجي

024

محمدخلج

024

محمودآباد

024

مزيدآباد

024

مشكين

024

مشمپا

024

ملاپيري

024

مهرآباد

024

ميموندره

024

نصيرآباد

024

نعلبندان

024

نورآباد

024

نورين

024

نيك پي

024

نيماور

024

والارود

024

وني سر

024

وير

024

هزاررود/آستاگل

024

همايون

024

هندي كندي

024

هيدج

024

يامچي

024

ينگجه

024

ينگي كندسيدلر

024

يوسف آباد

کاربر گرامی اگر شما در استان زنجان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

نظرات 1


ثبت نظر درباره «پیش شماره تلفن های ثابت زنجان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید