23 تیر ، گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (1362 ش)

23 تیر ، گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (1362 ش)

 خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان

آسمونی : رهبرِ منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏ هاى ناشى از آن را برعهده خواهد داشت. همچنين در صورتى كه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود كه در قانون اساسى مذكور است، ناتوان شود، از مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخيص اين امر نيز برعهده خبرگان رهبرى است. بر اين اساس اولين مجلس خبرگان رهبرى در شرايطى كه كشور، در حال نبردى نابرابر با حكومت عراق و دنياى استكبار بود و متجاوزان عراقى براى شكست ملت قهرمان ايران، هر روز متوسل به شيوه‏اى جديد در جنگ مى‏ شدند، تشكيل شد. اما حضور گسترده مردم در صحنه‏ هاى گوناگون انقلاب، از قبيل انتخابات مجلس خبرگان چون هميشه ارمغانى از يأس و نااميدى را براى دشمنان فراهم آورد.

در اين ميان انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبرى، با شركت هجده ميليونى مردم شجاع و مقاوم ايران در 19 آذر 1361 برگزار گرديد و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شدند. در نهايت اولين نشست مجلس خبرگان رهبرى كه در واقع نخستين مجلس خبرگان جامعه اسلامى پس از خبرگان قانون اساسى بود، در 23 تيرماه 1362 تشكيل گرديد و با پيام حضرت امام، افتتاح شد. مهم‏ ترين اقدام در كارنامه مجلسِ اول خبرگان رهبرى ، تلاشِ به موقعِ آن، پس از ارتحال حضرت امام خمينى (ره) در تعيين رهبر معظم انقلاب اسلامى، حضرت آيت اللّه‏ خامنه ‏اى مى‏ باشد. مدت هر دوره مجلس خبرگان، هشت سال  میباشد.

ثبت نظر درباره «23 تیر ، گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری (1362 ش)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید