اعتیاد ؛ بلای خانمان سوز

همانطور که همه ما می دانیم اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجبخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد. آسمونی در این بخش در مورد اعتیاد این بلای خانمان سوز صحبت می کند.

اعتیاد ؛ بلای خانمان سوز

اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف مى گردد.همچنین ویرانگریهاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدى به مخاطره مى اندازد.

پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى درگسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافت تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می رود.

متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است مواد مخـدر آنچنان آرام و بـی صـدا بـر جسـم و روان مصرف کننده مستولى میگردد که هیچ معتادى آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورداعتیاد سبب تباهى میلیون ها مغز فعال می شود که سرمایه هاى آینده جامعه بشرى بشمار می روند.

اگر درصد کمى از کودکانى که والدین آنها معتاد هستند به سوى بزهکارى سوق داده شوند بعد از گذشت چندین سال تعداد بزهکاران در این مملکت به هزاران نفر خواهد رسید اعتیاد بیش از یک میلیارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقیم با مشکلات ناشى از این آسیب مواجه نموده است.

رسیدگی به مشکلات جوانان، یکی از موارد مؤثر در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر است. هنگامی که جوان در زندگی مشکلی نداشته باشد. با این که در هنگام بروز مشکلات، جامعه را پشتیبان خود بداند، می کوشد رفتاری متناسب با خواست جامعه خود داشته باشد و در برابر جامعه ای که خود را مسئوول حل مشکل او می داند، احساس مسئوولیت کند و با بروز مشکل، به سرعت به سوی اعتیاد یا قاچاق مواد مخدر کشیده نشود. بر اساس همین ظرافت است که پیامبر اسلام بزرگ ترین پاداش الهی را، متوجه کسانی می دانند که در راه رفع مشکلات مردم گام برمی دارند.

از کارهای مهم دیگر در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ویژه در ایران با توجه به آمار بالای اعتیاد، شناخت جنبه های گوناگون مصرف مواد مخدر است. با شناخت درست ابعاد این مسئله، می توان مبارزه با مواد مخدر را به سامان تر، هماهنگ تر و مفیدتر پی گیری کرد. در سال های اخیر هم زمان با کنترل ورودی مواد به ایران، کارهای آموزشی و فرهنگ سازی در مبارزه با این مواد نیز صورت گرفته است.

به طور کلی باید بگوییم که معضل اعتیاد به مواد مخدر، بلای خانمان‌سوزی است که جامعه‌های بشری را در چنگال مرگ‌آور خویش گرفتار ساخته‌است. این اختاپوس هراس‌آور، قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را در انسان‌ها به‌ویژه در نسل جوان جامعه، از بین می‌برد و بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می‌کشاند. امروزه، کم‌تر کشوری را در جهان می‌توان یافت که پدیده‌ی مواد مخدر و اعتیاد، مهم‌ترین دغدغه یا یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی‌اش نباشد. هرساله، مبالغ هنگفتی برای مبارزه با این گرفتاری هزینه می‌شود. در ایران نیز معضل مواد مخدر، سال‌هاست وجود دارد و با توجه به مبارزه‌ی پی‌گیرانه‌ی جمهوری اسلامی با این پدیده‌ی نابودگر، هنوز نتوانسته‌ایم بر این معضل اجتماعی به طور کامل چیره شویم.

بدون شک، ریشه کنی مواد مخدر در ایران، به عزم ملّی نیاز دارد. بنابراین، وظیفه تبلیغ درباره ضد ارزشی بودن اعتیاد، به چند نهاد خاص محدود نمی شود؛ بلکه این امر باید در همه سطوح اجتماعی اجرا شود. امکانات کشور محدود نیست، ولی بهره برداری صحیح از آن ها، به تخصص و آموزش نیاز دارد. این تبلیغات باید از مدرسه و خانواده شروع شود تا از یک سو بر ضد خود معتاد باشد و از سوی دیگر، با تبلیغاتی که معتادان انجام می دهند، مبارزه کند. شاید این مسأله نادیده گرفته شده باشد که معتادان نیز با زیرکی خاصی، به تبلیغ اوضاع و شرایط به نفع خود مشغول اند. به همین دلیل، تشکیل یک سازمان تبلیغاتی مستقل ضروری است و البته در این سازمان، باید نمایندگانی از همه ارگان های مملکتی عضو باشند تا شیوه های مبارزه با مواد مخدر را در سازمان متبوع خود ارایه و گسترش دهند. لذا فقط با این دیدگاه علمی است که، می توان امیدوار بود خودمهارگری انسان ها، زمینه هر گونه سوء استفاده دشمنان از حربه مواد مخدر را از بین ببرد.

ثبت نظر درباره «اعتیاد ؛ بلای خانمان سوز»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید