برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020

برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020
برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس معروف به تاپ سیکس به صورت زیر است . به گزارش آسمونی ، برنامه بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس ، یعنی منچستر یونایتد ، منچستر سیتی ، لیورپول ، آرسنال ، تاتنهام و چلسی مشخص شده و این تیم ها طی سی و هشت هفته برای قهرمانی در لیگ جزیره ، با یک دیگر به رقابت خواهند پرداخت . باید دید کدام تیم ها راهی لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد و کدام یک به لیگ اروپا خواهند رفت . طبق قرعه کشی های انجام شده بازی های تیم های معرفی شده در بالا در لیگ برتر انگلیس به صورت زیر خواهد بود . بیشتر بخوانید : جدول لیگ برتر انگلیس
هفته اول 

لیورپول - نورویچ سیتی ( جمعه 18 مرداد )

منچسترسیتی - وستهام ( شنبه 19 مرداد )

استون ویلا - تاتنهام ( شنبه 19 مرداد )

آرسنال - نیوکاسل ( یکشنبه 20 مرداد )

چلسی - منچستر یونایتد ( یکشنبه 20 مرداد )

هفته دوم 

آرسنال - برنلی ( شنبه 26 مرداد )

ساوتهمپتون - لیورپول ( شنبه 26 مرداد )

منچسترسیتی - تاتنهام ( شنبه 26 مرداد )

چلسی - لسترسیتی ( یکشنبه 27 مرداد )

ولورهمپتون - منچستریونایتد ( دوشنبه 28 مرداد )

 
هفته سوم

نوریچ - چلسی ( شنبه 2 شهریور )

منچستریونایتد - کریستال پالاس ( شنبه 2 شهریور )

لیورپول - آرسنال ( شنبه 2 شهریور )

بورنموث - منچسترسیتی ( یکشنبه 3 شهریور )

تاتهام - نیوکاسل ( یکشنبه 3 شهریور )

هفته چهارم

ساوتهمپتون - منچستریونایتد ( شنبه 9 شهریور )

منچسترسیتی - برایتون ( شنبه 9 شهریور )

چلسی - شفیلد یونایتد ( شنبه 9 شهریور )

برنلی - لیورپول ( شنبه 9 شهریور )

آرسنال - تاتنهام ( یکشنبه 10 شهریور )

هفته پنجم

لیورپول - نیوکاسل ( شنبه 23 شهریور )

منچستریونایتد - لسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

تاتنهام - کریستال پالاس ( شنبه 23 شهریور )

ولورهمپتون - چلسی ( شنبه 23 شهریور )

نورویچ - منچسترسیتی ( شنبه 23 شهریور )

واتفورد - آرسنال ( یکشنبه 24 شهریور )

هفته ششم

لسترسیتی - تاتنهام ( شنبه 30 شهریور )

منچسترسیتی - واتفورد ( شنبه 30 شهریور )

وستهام - منچستریونایتد ( یکشنبه 31 شهریور )

چلسی - لیورپول ( یکشنبه 31 شهریور )

آرسنال - استون ویلا ( یکشنبه 31 شهریور )

هفته هفتم

شفیلد یونایتد - لیورپول ( شنبه 6 مهر )

تاتنهام - ساوتهمپتون ( شنبه 6 مهر )

چلسی - برایتون ( شنبه 6 مهر )

اورتون - منچسترسیتی ( یکشنبه 7 مهر )

منچستریونایتد - آرسنال ( دوشنبه 8 مهر )

هفته هشتم

آرسنال - بورنموث

برایتون - تاتنهام

لیورپول - لسترسیتی

منچسترسیتی - ولورهمپتون

نیوکاسل - منچستریونایتد

ساوتهمپتون - چلسی

هفته نهم

چلسی - نیوکاسل

کریستال پالاس - منچسترسیتی

منچستریونایتد - لیورپول

شفیلد یونایتد - آرسنال

تاتنهام - واتفورد

هفته دهم

آرسنال - کریستال پالاس

برنلی - چلسی

لیورپول - تاتنهام

منچسترسیتی - استون ویلا

نورویچ - منچستریونایتد

هفته یازدهم

آرسنال - ولورهمپتون

استون ویلا - لیورپول

بورنموث - منچستریونایتد

اورتون - تاتنهام

منچسترسیتی - ساوتهمپتون

واتفورد - چلسی

هفته دوازدهم

چلسی - کریستال پالاس

لسترسیتی - آرسنال

لیورپول - منچسترسیتی

منچستریونایتد - برایتون

تاتنهام - شفیلد یونایتد

هفته سیزدهم

آرسنال - ساوتهمپتون

کریستال پالاس - لیورپول

منچسترسیتی - چلسی

شفیلد یونایتد - منچستریونایتد

وستهام - تاتنهام

هفته چهاردهم

چلسی - وستهام

لیورپول - برایتون

منچستریونایتد - استون ویلا

نیوکاسل - منچسترسیتی

نورویچ - آرسنال

تاتهام - بونموث

هفته پانزدهم

آرسنال - برایتون

برنلی - منچسترسیتی

منچستریونایتد - تاتنهام

چلسی - استون ویلا

لیورپول - اورتون

هفته شانزدهم

بورنموث - لیورپول

اورتون - چلسی

منچسترسیتی - منچستریونایتد

تاتنهام - برنلی

وستهام - آرسنال

هفته هفدهم

آرسنال - منچسترسیتی

چلسی - بورنموث

لیورپول - واتفورد

منچستریونایتد - اورتون

ولورهمپتون - تاتنهام

هفته هجدهم

اورتون - آرسنال

منچسترسیتی - لسترسیتی

تاتنهام - چلسی

واتفورد - منچستریونایتد

لیورپول - چلسی

هفته نوزدهم

بورنموث - آرسنال

چلسی - ساوتهمپتون

لسترسیتی - لیورپول

منچستریونایتد - نیوکاسل

تاتنهام - برایتون

ولورهمپتون - منچسترسیتی

هفته بیستم

آرسنال - چلسی

برنلی - منچستریونایتد

لیورپول - ولورهمپتون

منچسترسیتی - شفیلدیونایتد

نورویچ - تاتنهام

هفته بیست و یکم

آرسنال - منچستریونایتد

برنلی - چلسی

لیورپول - شفیلد یونایتد

منچسترسیتی - اورتون

ساوتهمپتون - تاتنهام

هفته بیست و دوم

استون ویلا - منچسترسیتی

چلسی - برنلی

کریستال پالاس - آرسنال

منچستریونایتد - نورویچ

تاتنهام - لیورپول

هفته بیست و سوم

آرسنال - شفیلد یونایتد

لیورپول - منچستریونایتد

منچسترسیتی - کریستال پالاس

نیوکاسل - چلسی

واتفورد - تاتنهام

هفته بیست و چهارم

شفیلد یونایتد - منچسترسیتی

ولورهمپتون - لیورپول

منچستریونایتد - برنلی

چلسی - آرسنال

تاتنهام - نورویچ

هفته بیست و پنجم

برنلی - آرسنال

لسترسیتی - چلسی

لیورپول - ساوتهمپتون

منچستریونایتد - ولورهمپتون

تاتنهام - منچسترسیتی

هفته بیست و ششم

آرسنال - نیوکاسل

استون ویلا - تاتنهام

چلسی - منچستریونایتد

منچسترسیتی - وستهام

نورویچ - لیورپول

هفته بیست و هفتم

آرسنال - اورتون

چلسی - تاتنهام

لسترسیتی - منچسترسیتی

لیورپول - وستهام

منچستر یونایتد - واتفورد

هفته بیست و هشتم

بورنموث - چلسی

اورتون - منچستریونایتد

منچسترسیتی - آرسنال

تاتنهام - ولورهمپتون

واتفورد - لیورپول

هفته بیست و نهم

آرسنال - وستهام

برنلی - تاتنهام

چلسی - اورتون

لیورپول - بورنموث

منچستریونایتد - منچسترسیتی

هفته سی ام

استون ویلا - چلسی

برایتون - آرسنال

اورتون - لیورپول

منچسترسیتی - برنلی

تاتنهام - منچستریونایتد

هفته سی و یکم

چلسی - منچسترسیتی

لیورپول - کریستال پالاس

منچستریونایتد - شفیلد یونایتد

ساوتهمپتون - آرسنال

تاتنهام - وستهام

هفته سی و دوم

آرسنال - نورویچ

برایتون - منچستریونایتد

منچسترسیتی - لیورپول

شفیلد یونایتد - تاتنهام

وستهام - چلسی

هفته سی و سوم

چلسی - واتفورد

لیورپول - استون ویلا

منچستریونایتد - بورنموث

ساوتهمپتون - منچسترسیتی

تاتنهام - اورتون

ولورهمپتون - آرسنال

هفته سی و چهارم

آرسنال - لسترسیتی

استون ویلا - منچستریونایتد

بورنموث - تاتنهام

برایتون - لیورپول

کریستال پالاس - چلسی

منچسترسیتی - نیوکاسل

هفته سی و پنجم

برایتون - منچسترسیتی

لیورپول - برنلی

منچستریونایتد - ساوتهمپتون

شفیلد یونایتد - چلسی

تاتنهام - آرسنال

هفته سی و ششم

آرسنال - لیورپول

چلسی - نورویچ

کریستال پالاس - منچستریونایتد

منچسترسیتی - بورنموث

نیوکاسل - تاتنهام

هفته سی و هفتم

استون ویلا - آرسنال

لیورپول - چلسی

منچستریونایتد - وستهام

تاتنهام - لسترسیتی

واتفورد - منچسترسیتی

هفته سی و هشتم

آرسنال - واتفورد

چلسی - ولورهمپتون

کریستال پالاس - تاتنهام

لسترسیتی - منچستریونایتد

منچسترسیتی - نورویچ

نیوکاسل - لیورپول

  تاریخ برگزاری بازی ها لیگ برتر انگلیس بروزرسانی خواهد شد ...  

ثبت نظر درباره «برنامه کامل بازی های تیم های معروف لیگ برتر انگلیس 2019 - 2020»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید