عاشق شدن

به نام یگانه عالم

چرا وقتی انسانها عاشق می شوند و در عشق خود شکست می خورند افسرده می شوند یا حتی تن به خودکشی می دهند. باید از همین ابتدا یک مطلب را گوشزد کنم. باید در همه چیز حتی عشق اعتدال را رعایت کنید. لزومأ کسی که عاشق می شود تمام خود را به معشوق هدیه می دهد و این درست نیست. نباید سرمایه گذاری بیش از حد روی هر چیز منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. پس در هر موردی اعتدال را رعایت کنید. اختصاصی پورتال آسمونی نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «عاشق شدن»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید