پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟

پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟
آیا می دانید پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟ تفاوت های اساسی میان یک وب سایت و یک پورتال وجود دارد. مهمترین این موارد در این بخش آسمونی به طور کامل شرح داده شده است.

پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟

آسمونی : پورتال و پایگاه اینترنتی به صورت دروازه ورود به یک بانک اطلاعاتی است. آنچه که مهم است، آن است که پورتال همواره ما را به سایتهایاپورتالهای دیگرراهنمایی میکندوبه خودی خودتنهایک راهنمااست. برای همین است که در بعضی از موارد به پورتالها، Internet Yellow Pages می گوییم. درحالی که یک وبسایت میتواندحاوی مقدارزیادی اطلاعات باشدکه فقط برروی آن سایت قابل دسترسی است. ممکن است، وب سایت از امکاناتی مشابه یک پورتال و پایگاه اینترنتی برای جستجو و مدیریت داده ها استفاده نماید، اما آنچه که مهم است آن است که این داده ها عموما بر روی پایگاه داده های خود سایت قرار دارند. پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟ - آسمونی پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟ - آسمونی پورتال و پایگاه اینترنتی عموما" حاوی مطالبی است که جنبه اطلاعات عمومی دارد. داده هایی که ازمنابع مختلف برروی یک پورتال وپایگاه اینترنتی جمع آوری میشوند،معمولادارای پراکندگی فراوانی هستند. به همین علت،دربسیاری ازپورتال ها،ابزارهایی مانند Directory قرارداده میشودتااین اطلاعات راطبقه بندی نماید. از سوی دیگر داده های قرار داده شده بر روی یک وب سایت، اولا" از منابع محدودتری تامین می شوند و ثانیا" دارای پراکندگی زیادی نبوده، حول یک محور و موضوع مشخص دور می زند و به اصطلاح نخصصی تر هستند .

پورتال و پایگاه اینترنتی یک سیستم کاربر محور است.

به این معنی که تمام امکانات پورتال براین اساس پیش بینی شده تاجوابگوی نیازهای کاربران باسلایق،علاقمندیها،سنین ورده های کاری متفاوت باشد. امکاناتی مثل پست الکترونیکی، Chat،انجمنهای اینترنتی و... همه برای آن است که کاربران رابه هرشکل ممکن به پورتال دعوت نماید. در حالیکه یک وب سایت،یک سیستم Subjective یا موضوع محور است. درست است در هر وب سایت، امکاناتی برای کاربران مختلف پیش بینی می شود، اما باید به این نکته توجه داشت که کاربری که با یک وب سایت کار میکند باید به شکلی به موضوع وب سایت مرتبط یا علاقمند باشد. آسمونی : یکی ازمهمترین جنبه های تفاوت بین پورتال ووبسایت جنبه اقتصادی آن است. پورتال و پایگاه های اینترنتی عموما" برای کسب درآمد ساخته شده اند. بیشتر پورتال ها درآمد های خود را از طریق تبلیغات کسب می نمایند.

ثبت نظر درباره «پورتال و پایگاه اینترنتی چیست؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید