آموزش زبان عربی

آسمونی : سلام و احوالپرسی در زبان عربی (( التحيات ))

عبارت فارسی    عبارت عربی

سلام و احوالپرسی التحيات

خوش آمدید       اهلاْ و سهلاْ

خوش آمدید       على الرَّحْبِ و السَّعَة

خوش آمدید       مرحبا

صبح به خیر       صباح الخير

بعدازظهر به خیر  نهارك سعيد

عصربه خیر          مساء الخير

خوش آمدید        مرحباً بعودتك

سلام دوست من  أهلا يا صديقى

حال شما چطوره(مؤدبانه)   كيف حالكم ؟

حال شما چطوره(دوستانه)   كيف حالك ؟

خوبم، متشکرم   أنا بخير , أشكرك

شما چطور؟(دوستانه)   و أنت ؟

شما چطور؟(مؤدبانه)   و أنتم ؟

خوب   بخير

نه خیلی خوب   لست بخير حال

خیلی وقته ندیدمت   لم نرك منذ وقت طويل

دلم برات تنگ شده   لقد افتقدتك

چه خبر؟   ما جديد أخبارك ؟

هیچی(خبرجدیدی نیست)   لا جديد

خیلی متشکرم   شكرا ( جزيلا)

خواهش میکنم   عفوا

لطف دارید   هذا من دواعى سرورى

بفرمایید داخل   تفضل بالدخول

راحت باشید  تصرف و كأنك فى بيتك

ثبت نظر درباره «آموزش زبان عربی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید