25 مارس ، پادشاهی بلاش اول ، شاه اشکانی (51 میلادی)

25 مارس ، پادشاهی بلاش اول ، شاه اشکانی (51 میلادی)

آسمونی : او در سال 51 میلادی پس از مرگ پدرش ونن دوم بر تخت شاهی نشست و تا سال 78 میلادی سلطنت کرد. وی در دوران زمام‌داری خود با مشکلات و نابسامانی‌های بسیاری مواجه شد.

پورتال آسمونی : در تاریخ از او به عنوان آخرین شاه بزرگ اشکانی یاد می‌کنند. پس از وی دولت اشکانی رو به ضعف نهاد و سرانجام به دست ساسانیان ساقط شد.

ثبت نظر درباره «25 مارس ، پادشاهی بلاش اول ، شاه اشکانی (51 میلادی)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید