هشت پایان، جانوران هوشمند اعماق دریا

هشت پایان، جانوران هوشمند اعماق دریا

هشت پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی از رده سرپایان است که در بخش‌های گوناگونی از اقیانوس‌های جهان، به‌ ویژه در آب‌ سنگ‌های مرجانی زندگی می‌کند.

300 گونه از هشت‌پا شناسایی شده که این تعداد، یک‌سوم از تمامی گونه‌های سرپایان را تشکیل می‌دهد.

هشت‌پاها از زیرردهٔ نیام‌داران (Coleoidea)، بالاراستهٔ هشت‌پاشکلان (Octopodiformes) و راستهٔ هشت‌پایان (Octopoda) است.

ریخت‌شناسی

هشت‌پاها دارای هشت بازو هستند که بر روی آن‌ها دو ردیف کلاهک مکنده وجود دارد. بر خلاف بیشتر سرپایان، هشت‌پاها تقریباً هیچ اسکلت درونی ندارند و بدنشان کاملاً نرم است. آن‌ها نه مانند ناتیلوس صدف بیرونی دارند و نه مانند سرپاور (ماهی مرکب) استخوان درونی دارند. یک منقار، شبیه به منقار طوطی، تنها قسمت سفت در بدن هشت‌پاها است. این منقار به هشت‌پا توانایی رفتن به لای شکاف‌های باریک بین صخره‌های زیرآبی به هنگام گریختن از دست مارماهی موری و دیگر ماهیان شکارچی را می‌دهد.هشت پاها در دو نوع سمی و غیر سمی هستند

کلمه اختاپوس معني هشت پا مي دهد. اختاپوس ها حيواناتي گوشه گير با هشت بازو هستند. آن ها در کف اقيانوس زندگي مي کنند. بيش از 100 گونه مختلف از اختاپوس ها وجود دارند. اختاپوس غول پيکر(Giant octopus) بزرگ ترين اختاپوس است. طول بدن اين جانور نرم تن بسيار عظيم، از نوک يک بازو تا نوک بازوي ديگرش 23 پا يا هفت متر است و وزنش بيش از 400 پوند يا 182 کيلوگرم است. کوچک ترين اختاپوس، اختاپوس کاليفرنيايي است که فقط 8/3 اينچ يا يک سانتي متر طول دارد.

ساختمان بدن:

اختاپوس بدني نرم و هشت بازو دارد. هر بازو دو رديف بادکش براي مک زدن دارد. اگر اختاپوس يک بازويش را از دست بدهد، در نهايت دوباره برايش بازوي ديگري رشد مي کند. اختاپوس خون آبي رنگ دارد. اختاپوس يک چشم در هر طرف سرش دارد و ديد بسيار خوبي هم دارد. اختاپوس نمي تواند بشنود.

تغذيه:

اختاپوس ها خرچنگ هاي کوچک و گوش ماهي ها، به علاوه بعضي از حلزون ها، ماهي ها، لاک پشت ها، سخت پوستان(مثل ميگوها) و اختاپوس هاي ديگر را مي خورند. آن ها با بازوهايشان طعمه را مي گيرند، سپس آن را به وسيله گزيدن با دهانه لوله سفت شان، فلج کردن شکار با يک سم عصبي مي کشند و بعد طعمه را آرام فرو مي دهند. اختاپوس ها اکثراً در شب شکار مي کنند. فقط اختاپوس هاي حلقه-آبي سمي دارند که آن قدر قوي است که يک نفر را مي کشد. 

 
محفاظت:

هشت پايان به شاخه نرمتنان تعلق دارند اين موجودات دربين بي مهرگان داراي پيچيده ترين مغز وهوش سرشار در حد يك گربه خـانگي هسـتند . هشت پايان قادرند به دام هاي صيادان خرچنگ وماهي وارد وخارج شوند اين جانوران داراي حافظه كوتاه مدت وبلند مدت مي باشند وقادر به تمايز اطلاعات اندوخته در حافظه هستند وتوانايي اين را دارند تا مشكلات را از راه آزمون وخطا حل كنند .. در هنگام خطر براي دور كردن دشمن جوهري به رنگ بنفش تيره از خود ترشح مي كنند كه برخي از گونه ها قـادر بـه ترشـح مـواد سـمي بـراي شكار خرچنگ ها ولابستر ها هستند .هشت پايان توانايي زيادي براي استتار خود داشته ،مي توانند خود را به رنگ جزاير مرجاني ويا گياهان دريايي در آورند همچنين در هنگام تـرس به رنگ سفيد ودر زمان عصبانيت به رنگ قرمز در مي آيند كه اين تغييرات رنگي پوست توسط تحريك چشمها صورت ميگيرد چشمان اين موجود پيچيده وقابل مقايسه با چشم انسان مي باشد كه با چشم بسته تفاوت بين شكل واندازه اجسام را تشخيص مي دهد . اين جانداران فاقد قوه شنوايي هستند . هر بازوي جانور داراي دورديف بادكش مكنده است كه حاوي گيرنده هاي حساس چشايي است اين گيرنده ها به جانور در شناخت وپيدا كردن غذا كمك مي نمايند . نداشتن هيچ ماده كمكي دربدن به جز منقارورادولا اين ج انوران را قادر به عبور از فضاهاي كوچك مي كندبه طوريكه از فرورفتگي هـاي داخـل سنگ ها جهت كمينگاه استفاده مي كنند و به مدت روزها تا هفته ها در آن باقي مانده وجهت شكار از آن خارج و دوباره بازگشت مي نمايند . هشت پايان داراي دوجنس جدا ازهم مي باشند ولقاح در آنه ا به صورت داخلي است . دوران زندگي هشت پا از شش ماه در گونه هـاي كوچـك تا سه سال در گونه هاي بزرگ است

نظرات 5


ثبت نظر درباره «هشت پایان، جانوران هوشمند اعماق دریا»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید