دکتر خوب تعیین نمره چشم
Determine-the-eye ● انكسار نور در چشم منظور از انكسار در واقع مسیری است كه شعاع‏های نورانی از روی اشیای موجود در میدان بینایی ما تا تشكیل تصویر واضحی در داخل چشم‏ها طی می‏كنند. سیستم بینایی چشم ما بعد از دریافت نور و پردازش شعاع های نورانی به صورت امواج الكتریكی و سپس ارسال آن به سمت مغز، منجر به همان چیزی می‏شود كه ما به دیدن تعبیر می‏كنیم. ● عوامل مؤثر در انكسار نور و نمره چشم شكل قرنیه ، قدرت عدسی چشم و اندازه چشم عواملی هستند كه مسئول واضح بودن تصاویر اشیا بر روی شبكیه می‏باشند. برای اینكه فردی بدون عینك بتواند بینایی كاملی داشته باشد لازم است تمامی این اجزا در تناسب با یكدیگر باشند. در غیر این صورت عیوب انكساری شامل نزدیک بینی ،دوربینی هیپروپی آستیگماتیسم و پیرچشمی ایجاد می‏شود. عیوب انكساری با واحدی بنام دیوپتر اندازه‏گیری می‏شود. دیوپتر نشان‏دهنده میزان نمره عینك شماست. هرچه میزان دوربینی یا نزدیك‏ بینی بیشتر باشد ، نسخه عینك شما نمره بالاتری دارد. ● دید 10/10 به چه معناست؟ دید بیماران با تابلویی شامل اندازه های مختلف حرف E در جهات مختلف اندازه‏ گیری می‏شود. دید طبیعی دید 10/10 است. یعنی چنین فردی در فاصله 6 متری ردیف 10/10 را می بینید. دید 10/5 بدین معناست كه فرد حداكثر این ردیف را از فاصله 6 متری می بینید در حالیكه یك فرد طبیعی این ردیف را در فاصله 12 متری می بینید. بعبارت دیگر فردی با دید10/5 نصف یك فرد طبیعی دید دارد. ● نمره عینك نمره عینك با 3 عدد مشخص می‏شود: برای مثال شماره180* 5/1 - 5- نمره یك عینك است. عدد اول نشان دهنده میزان دوربینی یا نزدیک بینی است. علامت جلویی آن نشان دهنده نزدیک بینی )علامت منفی) یا دوربینی (علامت مثبت) است. عدد دوم (50/1) نشاندهنده میزان آستیگماتیسم شماست. این عدد ممكن است با علامت مثبت یا منفی نوشته شود. عدد سوم (180) محور آستیگماتیسم را نشان می‏دهد. برای مثال 180 نشاندهنده افقی بودن محور آستیگماتیسم است. بنابراین شماره180* 5/1 - 5- بدین معناست كه بیمار نزدیک بینی متوسط و آستیگماتیسم متوسط در محور افقی دارد.

ثبت نظر درباره «دکتر خوب تعیین نمره چشم»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید