وقتی‌ آش و حلیم میلیونی می‌شوند

وقتی‌ آش و حلیم میلیونی می‌شوند

when-prices-are-soup-and-halim-million1394/04/03

هر سال در ماه رمضان بازار فروش‌ آش و حليم داغ مي‌شود. به گزارش آسمونی امسال قيمت هر كيلو گرم آش و حليم در خيابان‌هاي پايتخت 10هزار تومان است. رييس اتحاديه كباب، حليم و غذاي سنتي تهران، قيمت مصوب هر كيلوگرم حليم درجه‌ يك را 10 هزار تومان و هر كيلوگرم حليم درجه2 را 9 هزار تومان اعلام كرد. حسين محمدي با اشاره به افزايش 10 تا 15 درصدي قيمت انواع آش گفت: « امسال بعد از افزايش قيمت 10 تا 15 درصدي، هر كيلو‌ آش شله قلمكار 9500 تومان، ‌اش رشته 8500 تومان و انواع ديگر آش 5000 تومان فروخته مي‌شود.»

اين در حالي است كه براساس گزارش ميداني، قيمت فروش آش و حليم در مغازه‌هاي مختلف پايتخت يكسان است و هر كيلو حليم يا آش حداقل 10 هزار تومان فروخته مي‌شود. قيمت هر كيلو گرم‌ آش شله قلمكار پارسال 7500 تومان، هر كيلو گرم آش رشته7000 تومان و هر پرس انواع‌اش 5000 تومان بوده است. براين اساس به نظر مي‌رسد قيمت انواع آش امسال با افزايش 10 تا 15 درصد همراه نبوده و قيمت هر كيلو آش شله‌قلمكار و رشته امسال 20 درصد افزايش پيدا كرده است كه با درصد ذكر شده توسط رييس اتحاديه همخواني ندارد. قيمت هر پرس انواع آش هم از 5000 تومان به 8500 تومان رسيده كه نشان‌دهنده افزايش 70 درصدي نسبت به قيمت‌هاي اعلامي در سال گذشته است.

هر چند رييس اتحاديه كباب، حليم و غذاي سنتي تهران اطلاعات از قبل محاسبه شده و دقيقي ارايه نكرد ولي در ميان تعداد شاغلان در هر واحد فروشنده كباب و حليم و غذاهاي سنتي را 7، 8 نفر اعلام كرد. به گفته محمدي در حال حاضر اتحاديه مذكور 5000 زير مجموعه دارد كه 2500 واحد از آنها پروانه‌دار و 2500 واحد ديگر در حال كسب پروانه هستند. او با اشاره به افزايش 15 درصدي هزينه توليد صنف كباب، حليم و غذاهاي سنتي، سود حاصل از فروش براي كارفرما را ناچيز اعلام كرد و گفت: «بيشتر درآمد ما صرف حقوق كارگر و هزينه انرژي و مواد اوليه مي‌شود و سود قابل توجهي نصيب ما نمي‌شود.» محمدي گردش مالي روزانه هر واحد مغازه كباب و حليم فروشي را 500 هزار تومان عنوان كرد.

بر اين اساس با احتساب 5000 واحد فعال و درآمد روزانه متوسط 500 هزار توماني، گردش مالي متوسط روزانه صنف كبابي و حليم و غذاهاي سنتي به روزانه دو ميليارد و 500 ميليون تومان مي‌رسد كه اين عدد در ماه به 75 ميليارد تومان مي‌رسد. به گفته او حداقل فروش روزانه حليم و آش در هر واحد مغازه بين 100 تا200 هزار تومان است. اين در حالي است كه براساس گزارش ميداني خبرنگار « اعتماد» هر مغازه حليم فروشي و ‌آش‌فروشي در ماه رمضان به‌طور متوسط 100 كيلو حليم و 100 كيلو آش مي‌پزد. با احتساب 10 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم‌ آش و حليم فروش روزانه هر واحد در روز به يك ميليون تومان مي‌رسد كه بر اين اساس درآمد ماه رمضان مغازه‌هاي مذكور از دو ديگ‌ آش و حليم به 30 ميليون تومان مي‌رسد.

اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد روزانه مغازه‌هاي بزرگ و معروف بسيار فرا‌تر از رقم مذكور برود و با پخت 5 ديگ با گنجايش 100 كيلو روزانه 5 ميليون تومان درآمد كسب كنند كه اين درآمد در ماه به 150 ميليون تومان مي‌رسد. به گفته فروشندگان حليم و آش كل ديگ‌هاي پخته شده در هر روز فروخته مي‌شود ولي مشتري همچنان وجود دارد ولي به دليل كمبود جا واحدهاي كوچك فروشنده امكان پخت بيش از يك ديگ در روز را ندارند. به گفته رييس اتحاديه كباب، حليم و غذاهاي سنتي درآمد روزانه هر واحد صنفي اين اتحاديه به‌طور متوسط بين 100 تا 200 هزار تومان در روز است و اعدادي كه ما در دنياي واقعي در سطح شهر مي‌بينيم گردش مالي فراتر از اعداد مذكور را نشان مي‌دهد. نكته جالب در گفت‌وگو رييس اتحاديه كباب، حليم و غذاهاي سنتي تهران اين بود كه وي در پاسخ به سوالات اعداد و ارقام تقريبي و غير دقيقي ارايه مي‌كرد. او البته به مشكل تداخل صنفي اشاره كرد و گفت: با همكاري وزرات بهداشت، نيروي انتظامي و اماكن اقداماتي مثبت در ماه‌هاي گذشته براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي متخلف انجام شده است.

ثبت نظر درباره «وقتی‌ آش و حلیم میلیونی می‌شوند»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید