تبديل چادر معمولی به چادر ملی

تبديل چادر معمولی به چادر ملی
the-conversion-of-conventional-tent-to-tent-national1(1) در این بخش آسمونی آموزش تبديل چادر معمولي به چادر ملي را به شما آموزش می دهد که امیدواریم نهایت استفاده را از ان ببرید. -اول چادر معمولي را برش مي زنيم ولي دم چادر را چرخ كاري نمي كنيم -چادر را تازده (تركي بر روي تركي قرار مي گيرد) وسنجاق مي زنيم از همين قسمت تركي ها كه روي هم قرار گرفته است 3-3.5 سانتيمتر تا مي زنيم از راس چادر به اندازه 75-65سانتي متر براي بزرگسال 45 سانتي متر براي بچه ها پايين مي آييم - از طرفين اين نقطه 21ساني متر براي بزرگسال و12سانتي متر براي بچه ها اندازه مي زنيم واين دونقطه را به پايين چادر وصل مي كنيم وروي همين خطها قد آستين را علامت زده واين دو نقطه را به هم وصل مي كنيم اگر دوست داشتيم كه چادر حالت فون داشته باشد از پايين چادر در هر دو طرفبه اندازه دلخواه از5سانت تا 15 سانتي متر داخل شده وبه سر آستين وصل مي كنيم . براي مرغك روي دولاي پارچه مستطيلي به طول 30سانت براي بزرگسال وسانت 25براي بچه ها و عرض10 سانتي متر رسم كرده و يك سوم طول اين مستطيل را پيدا كرده ويك لوزي رسم مي كنيم دو ضلع كوچك لوزي به پهلو چادر ودو ضلع بزگ به زير آستين وصل مي شود اين مر غك را مي توانيم از قسمتي بعد از برش چادر دور مي ريزيم برش بزنيم. the-conversion-of-conventional-tent-to-tent-national1

ثبت نظر درباره «تبديل چادر معمولی به چادر ملی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید