شعر زیبا آرزوهای پروین اعتصامی

شعر زیبا آرزوهای پروین اعتصامی

wishes-parvin-etesami

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن

ثبت نظر درباره «شعر زیبا آرزوهای پروین اعتصامی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید