تصاویر منتشر شده از شهدای غواص عملیات های کربلای چهار و پنج

تصاویر منتشر شده از شهدای غواص عملیات های کربلای چهار و پنج

1394/03/26

هم زمان با رجعت جمعی از شهدای غواص عملیات های کربلای چهار و پنج عکاس و رزمنده هنرمند "حاج بهزاد پروین قدس" تعدادی از تصاویر شهدای غواص را منتشر نموده است.

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(4)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(5)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(6)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(7)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(1)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(2)

published-images-of-the-martyrs-of-karbala-operations-diver-four-and-five(3)

نظرات 1


ثبت نظر درباره «تصاویر منتشر شده از شهدای غواص عملیات های کربلای چهار و پنج»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید