آموزش درست کردن پاکت کادویی

آموزش درست کردن پاکت کادویی

Gift pack

به ترتیب زیر عمل کنید :

آسمونی : اول کاغذ رو از وسط تا کنید. سایزش هم بستگی به خودتون داره.

Gift-pack1

از پایین به سمت بالا تا میزنیم.

Gift-pack2

گوشه ی سمت راست رو به طرف داخل تا میزنیم به شکلی که خط بالا و پایین به موازات هم قرار بگیرند.

Gift-pack3

گوشه ی چپ رو هم به همین ترتیب به سمت داخل تا میزنیم.

Gift-pack4

در قسمت بالا دو لایه از مقوا روی هم قرار دارند... لایه ی رویی رو به سمت پایین تا میزنیم.

Gift-pack5

برای ثابت موندنش هم میتونید از چسب استفاده کنید.

Gift-pack6

با تزیینش میتونید زیباترش هم بکنید.

Gift-pack7

ثبت نظر درباره «آموزش درست کردن پاکت کادویی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید