ستاره نوترونی چیست؟

neutron-star

آسمونی : ستاره های نوترونی ستاره های در حال مرگی هستند كه به نظر میرسند تقریبا از هر طبقه بندی ای حذف شده اند! آنها كوچك و بسیار چگال و با قطر تقریبا 20 كیلومتر و جرم تقریبا 1.5 برابر خورشید ما هستند. از این رو یك قاشق چایخوری از این ستاره ها بر روی زمین وزنی تقریبا برابر 100 میلیون تن خواهد داشت!!!

آنها همچنین با سرعتی بسیار زیاد حول محور خود گردش میكنند. سرعتی حدود 700 بار در ثانیه! و طبق تحقیقی جدید خاصیتی بسیار باور نكردنی دیگر در مورد آنها كشف شده؛ سطح بیرونی این ستاره های متلاشی شده احتمال میرود كه 10 میلیارد بار قویتر از فولاد یا هر آلیاژ دیگر زمینی باشد.

این ستاره ها، ستاره های عظیمی هستند كه نیروی جاذبه ای بسیار زیاد را از خود نشان میدهند و تنها اجرامی كه بیشتر از این ستاره ها چگال و متراكم هستند، سیاه چاله ها هستند.

دانشمندان مایلند ساختار این ستاره ها را درك كنند زیرا اختلالات سطحی و كوهستانهای روی پوسته آنها امكان دارد امواج گرانشی تابش كرده و به ترتیب میتوانند در بعد چهارم( زمان ) ناهماهنگی ایجاد كنند.

به خاطر فشار زیاد، عیوب ساختاری و ناخالصی هایی كه چیزهایی مثل صخره ها و فولاد را سست میكنند، احتمال اینكه كریستال هایی كه در طول دوره تشكیل عناصر به وجود می آیند، تغییر شكل دهند كمتر است. این پوسته میتواند فشار خرد شدنی 10 میلیارد برابر فشاری كه برای قالب زنی فولاد به كار میرود را تحمل كند.

ثبت نظر درباره «ستاره نوترونی چیست؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید