18 آبان ، روز ملی کیفیت

18 آبان ، روز ملی کیفیت

آسمونی : كیفیت یعنی ویژگی،اما در درجات متفاوت،به عبارت دیگر كیفیت یعنی مطابقت داشتن با الزامات مشتریان ،امروزه كیفیت به معانی مختلفی به كار رفته است و دانشمندان مختلفی ‌ازابعادمتفاوت به بحث و بررسی در آن باره می پردازند.

ولی آن چه امروز اهمیت دارد خدمات و محصولات با كیفیت است. در دنیای رقابت ،كیفیت حرف اول را می زند وخود زاییده‌ی‌آن است.

انحصار،دشمن قسم خورده ی كیفیت به شمار می رود،كیفیت نیز مانند سایر منابع و امكانات باید مدیریت شود زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری بین مدیریت بهینه وبهبود كیفیت وجود دارد.كیفیت حاصل شانس واقبال نیست بلكه به مدیریت عالمانه نیازمند است.

ثبت نظر درباره «18 آبان ، روز ملی کیفیت»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید