11 محرم ، روز تجلیل از اسرا و مفقودان

11 محرم ، روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آسمونی : آنها بهترین سالیان عمر خود را آنجا گذراندند تا ندای حق و حقانیت نواخته شود و نام ایران در اوج درخشش بماند. اسیران ایرانی، با پیروی از کاروان اسیران عاشورا، در اسارت آزادگی آفریدند و دشمن ریاکار را رسوا ساختند. به احترام اسیران جنگی و مفقودان آن، روز یازده محرم هر سال را که هم زمان با مصیبت دردناک اسارت اهل بیت پیامبر است، «روز تجلیل از اسرا و مفقودان» نام گذاری کرده اند. بزرگ و پاینده باد نام اسیران آزاده و شهیدان گم نام بی قرار که نشان آنها در بی نشانی شان است.

ثبت نظر درباره «11 محرم ، روز تجلیل از اسرا و مفقودان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید