27 شهریور ، روز شعر و ادب فارسی

27 شهریور ، روز شعر و ادب فارسی

آسمونی : این موضوع را، علی اصغر رحمان‌دوست، نماینده مردم تبریز، به مجلس پیشنهاد كرد. وی، دلیل پیشنهاد خود را بی‌‌توجهی به شعر شمرده كه یكی از مهم‌ترین وجوه هنر و حافظة تاریخی ملت ایران است. او، در مورد انتخاب این روز، چنین بیان كرده است:

شهریار هم از نظر توانائی ادبی، در عرصه‌های مختلف شعر طبع‌ آزمائی كرد و هم، با مردم زیست. نامبرده بر این باور است كه شهریار در كنار پاسداری از سنت‌های ادبی، سروده‌های عامه‌ پسندی دارد و در این زمینه، اگر نگوئیم شاعر بی‌نظیر، كم‌نظیر است. هم چنین دلیل دیگر پیشنهاد خود را برای این روز، معاصر بودن شهریار قلمدادكرد كه بحق انتخاب شایسته ای بوده است.

بیست و هفتم شهریور، روز شعر و ادب و روز بزرگداشت تمام ذهن‌ ها و اندیشه‌ هایی است كه درخدمت آرمان های بزرگ بشری هستند.

ثبت نظر درباره «27 شهریور ، روز شعر و ادب فارسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید